• Desember 1, 2023
Masa Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Indonesia Komplit dari Masa Nusantara sampai Reformasi

Indonesia mempunyai sejarah yang betul-betul panjang. Kalau dirunut jauh, sejarah Indonesia dapat ditunjukkan semenjak masa prasejarah sebab banyak ditemukan fosil manusia purba di Indonesia. Tetapi dalam tulisan ini, kita akan merangkum sejarah Indonesia semenjak masa kerajaan Nusantara. Masa kerajaan kemudian berlanjut sampai masa kolonial Belanda dan Jepang, kemudian sampai Indonesia merdeka. Sejarah berlanjut pada masa…

Read More